About me ( O meni )

Završila sam Filozofski fakultet u Nišu, odsek Anglistika . Do 2003. sam bila prevodilac za engleski i nemački jezik u kompaniji Tigar, Pirot. Nastavnik sam engleskog jezika od 2003 . godine  i radim u OŠ “Vuk Karadzić” u Pirotu, Srbija.  Bila sam član Školskog odbora (2010-2014). Član sam školskog tima za unapredjenje nastave i projekte , tima za marketing škole i administrator školskog site-a i školske facebook stranice i bloga. Imam iskustva u online nastavi i radu sa odraslima. Razredni sam starešina u svakoj generaciji.

Etwinning sam ambasador za Srbiju od 2016 godine i Microsoft Innovative Educator za 2018 i 19 godinu (MIE).

Dobitnik sam Svetosavske nagrade u svom gradu 2018 i 2019 godine .

Jedan sam od deset najboljih edukatora Srbije za 2018-19. na konkursu Udruženja Živojin Mišić.

Član sam i jedan od najboljih nastavnika bivše Jugolavije po izboru ANNEX-Yu asocijacije nastavnika.

Član sam ELTA Srbija i kao njihov prestavnik održala sam radionicu na temu ” Enhancing student engagement through technology” u Budimpešti, 2019. na medjunarodnoj konferenciji nastavnika engleskog jezika.

Voditelj sam projekta Ministarstva prosvete “2000 digitalnih učionica”

Osnivač sam mnogih medjunarodnih projekata i autor i koordinator Erasmus + projekta za unapredjenje nastave u školi (Empowering teachers for innovative and student-centered learning environment”) . Prva smo škola u gradu koja je učestvovala u Erasmus+ programu. Na projektu smo radili dve školske godine i u tom periodu uradili puno na inovaciji i primeni novih trendova u nastavi. Učešće naše škole u ovom projektu omogućilo je modernizaciju nastave i unapredjenje nastavničkih i učeničkih kompetencija.

Osnivač sam Virtuelne učionice u školi, online časopisa na engleskom jeziku koji ima medjunarodni karakter i radionice “Fun-Attic” koja ima za cilj saradnju sa drugim lokalnim školama u cilju unapredjenja učeničkih jezičkih, digitalnih i saradničkih kompetencija kao i radionica “Read to understand” koje sam sprovodila u saradnji sa bibliotekarkom škole. Autor sam online priručnika – materijala za učenje engleskog kroz interaktivne igrice i kvizove.  Autor sam QR code panoa u školi preko koga učenici u pauzama mogu igrati interaktivne igrice, kvizove ili čitati vesti sa časopisa.

Autor sam priručnika “IKT alati u nastavi” koji smo priredili u okviru Erasmus+ projekta a sa ciljem dodatnog osnaživanja nastavnika za korišćenje novih tehnologija u nastavi.

Inicijator sam povezivanja sa školom iz Sofije, Bugarska sa kojom smo održali zajedničke časove i uradili zajednički projekat. Realizovane su posete školama i gradovima i upoznavanje sa načinom rada.
Dobitnik sam priznanja za unapredjenje nastave u školi tri godine zaredom (2016,17 i 18.) a 2016. i 2018. sam dobila i priznanje za najboljeg nastavnika škole.
Dobitnik sam dve II i III nagrade na konkursu Digitalni čas 2016 i 2017 i 2019. Časovi su objavljeni u Digitalnom Zborniku kao primeri dobre prakse 2016, 17 i 18.
Sprovodim radionice za nastavnike vezane za primenu projektne etwinning nastave kao i webinare na temu medjupredmetne, saradničke i projektne nastave. Održavam webinare na temu primene IKT u nastavi i projektne nastave.
Jedan sam od realizatora odobrenog programa stručnog usavršavanja za nastavnike pod nazivom “Upotreba IKT alata u cilju unapredjenja nastave” koji je odobren od strane ZUOV-a za skolsku 2018-2021. 
Moji učenici su svake godine osvajali prva mesta na opštinskim i okružnim takmičenjima iz engleskog jezika i imali učešće na republičkom takmičenju.  Bila sam koordintor HIPPO takmičenja za svoju školu gde naši učenici uvek imaju visok plasman.
Osnivač sam desetak etwinning projekata od 2016-2018. (“Healthy body, healthy mind”, “xChange”, “E-fun”, “Lets be e-citizens”,  “In the Limelight” “We all speak the same language-online magazine”) pri čemu smo dobili 7 Nacionalnih i Evropskih oznaka kvaliteta a 2018. i Evropsku nagradu kao jedini iz Srbije za projekat “We all speak the same language-online magazine”. Naš projekat je odabran kao jedini iz Srbije u konkurenciji 700 prijavljenih projekata na nivou Evrope. Projekat je dobio nagradu za medjukulturalnu saradnju a nagrada je urucena skoli u Varsavi , oktobra,2018.  U Varšavi je prisustvovalo 500 nastavnika i predstavnika ministarstava obrazovanja iz 44 zemlje. Tom prilikom sam predstavila svoj projekat kao primer dobre prakse.  Učenici su tokom ovog I drugih projekata sa vršnjacima kreirali digitalne priče, pesme, rečnike, edukativne igrice , postere, turistički vodič kroz zemlje partnera, prezentacije na najrazličitije teme kroz saradnju I istraživački rad.  školi je uručena u oktobru, 2018. u Varšavi.
Naša škola je na osnovu ovih postignuća dobila oznaku “Etwinning škola” koja omogućava vidljivost naše škole na Evropskom nivou i mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja nastavnika i učešča u medjunarodnoj projektnoj saradnji sa učenicima.
Učesnik sam mnogih seminara u zemlji i inostranstvu i pratila sam preko 500 webinara na najrazličitije teme vezano za unapredjenje i inovaciju nastave. Autor sam webinara ne temu projektne nastave, kriterijuma za saradnju škola i prezenter primera dobre prakse .Autor sam paketa za izvodjenje projektne nastave na temu kulturne baštine. Uključila sam 16 nastvnika naše škole u etwinning i održala sa njima  radionice. Radionice sam držala i u lokalnim i regionalnim školama i predstavila primere dobre prakse. Održala sam radionicu za nastavnike u septembru, 2018. i 2019 u Beogradu na temu upotrebe IKT-a u nastavi a u okviru godišnje etwinning konferencije. Na raspolaganju sam kolegama i školama kao etwinning ambasador za bilo koju pomoć i podršku pri sprovodjenju projektne nastave i realizaciji projekata.

Autor sam mnogih interaktivnih materijala za učenje engleskog jezika. Ljubitelj sam IKT alata i trudim se da ih primenjujem kad god je to svrsishodno u nastavi što deluje motivaciono na učenike, menja dinamiku časa I poboljšava učeničke IKT , saradničke, komunikacione I druge kompetencije.  Na radionicama se trudim da znanje prenesem i kolegama.

Entuzijasta sam i motivisana da pratim nove trendove u nastavi i razvijam kod učenika navike za celoživotno učenje. Trudim se da učenicima pružim najbolje mogućnosti i omogućim im da steknu funkcionalno znanje  i samostalnost da uče i rade kroz aktivnosti kojima ih izlažem. Nastojim da svojim primerom pokažem učenicima da su radoznalost, istraživački duh, rad i saradnja radost a znanje sloboda. Samokritična sam i uvek se trudim da časovi budu novi i bolji u skladu sa potrebama učenika. Trudim se da svoja znanja prenesem kolegama i da učim od njih. Otvaranje škole i učionice ka svetu je za mene način da se profesionalno usavršavam, unapredjujem svoje kompetencije i časove, učim od kolega i njima prenosim svoje znanje I iskustva. 

Saaranja, delejnje i učenje ne prestaju…
posetnica
Etwinning ambasardor za Srbiju 2015-2021.

Svake godine pratim Nove Tehnologije u nastavi u Beogradu i trudim se da primenim nove prakse na nivou škole. Za rad sa učenicima koristim platformu Edmodo, facebook zatvorenu grupu “Boost up your English” i blog “Booster” kao i mnoge saradničke alate kao Padlet, Flipgrid, Tricider, Storyjumper, Sutori, Sway, Buncee, Thinglink i mnoge druge. Sa djacima svake godine kroz radionice obeležavamo dane kao što su Evropski dan jezika, dan knjige, poezije, tolerancije, ljubaznosti, bezbednog interneta, planete Zemlje…

saradnička prezentacija o obrazovanju kroz vreme

Kreirala sam blog preko koga će kolege moći da prate aktivnosti i rezultate KA1 Erasmus+ projekta od njegove pripremne faze preko mobilnosti do diseminacije. Predstavićemo nove metode u nastavi i iskustva Finskih nastavnika koja su podelili sa nama kao i radionice, tematske aktivnosti, ugledne časove i tribine koje ćemo održati na lokalnom i regionalnom nivou. Snimak webinara koji će biti održan za kolege širom Evrope će takodje biti postavljen na

Neki od nezaboravnih trenutaka …

***

Najveća globalna online konferencija za nastavnike sa preko 100000 kolega koje su pratile šestočasovnu konferneciju. Tema konferencije je šta će biti nova normalnost u obrazovanju nakon kovida 19.
milicaser
Milica Andonović

*** Prisustvovala sam konferenciji Erasmus + u Briselu 28-29.1.2020. “Co-creating Erasmus+ and European Solidarity Corps” na kojoj je bilo prisutno više od 700 nastavnika , predstavnika ministarstava obrazovanja, nacionalnih agencija za podršku Erasmus+ projektima, donosioca odluka na polju obrazovanja. Konferencija je imala za cilj razmenu iskustava i ideja za unapredjenje saradnje na polju sprovodjenja projekata i diskusiju o novinama koje slede.

yourphoto
brussels certif

Svetosavska nagrada 2020. za naš Erasmus+ projekat

****  Treća nagrada na konkursu Digitalni čas za 2019-20. Rad obuhvata tri časa engleskog jezika sa učenicima VII razreda 2019. uz upotrebu novih tehnologija. Časovi su objavljeni u Zborniku radova , zajedno sa radovima iz 2016 i 2017 godine.

**** Održala sam radionice tokom seminara “Language learning through etwinning” u Beogradu, 28-30. novembra, 2019. Seminaru i sesijama su prisustvovali nastavnici iz 11 zemalja. Radionice su bile podeljene u 5 sesija tokom kojih je nastavnicima približeno učenje stranih jezika putem projektne nastave koristeći obrazovni portal za saradnju škola iz Evrope etwinning.

*** Održala sam radionicu na IATEFL konferenciji “ENGaged, Spotlight on learning” u Budimpešti, Madjarska na temu “Enhancing Student Engagement through  technology”. Radionici su prisustvovali nastavnci iz celog sveta. Predstavila sam i primere dobre prakse naše škole kao što je učešće u etwinning projektima i Erasmus projektu.

71944646_2500565559997917_1454842071834689536_n
72539871_2500564246664715_592968167047823360_n

****  Sertifikat o savladanoj obuci za voditelje Digitalne učionice:

voditelji

***5-6. septembra, 2019. održna je godišnje etwinning konferencija gde je našoj školi dodeljene dve oznake kvaliteta za projekte rdajene sa učenicima I i VII razreda prođšle školske godine. Održala sam radionicu za nastavnike na temu razvoja ključnih kometencija kroz projektnu nastavu.

etw konf 2019

****  28-29.8.2019 održala sam obuku “Digitalna učionica-digitalno kompetentan nastavnik” u OŠ Vuk Karadzic. Obuka je održana u organizaciji Ministarstva prosvete radi osnaživanja nastavnika za korišćenje digitalnih obrazovnih materijala.

*** Microsoft Innovative Educator Expert for 2019-20. So proud to be among the best teachers change-makers and enthusiasts!

miee201920129

**** 20190712_094242

**** Prva konferencija najboljih edukatora Srbije je održana u Beogradu, 23.6.2019. pod nazivom “U susret inovativnom i kvalitetnom obrazovanju”. Panel diskusiju su vodili Vigor Majić, Stevan Jokić i Ivona Kovačević. Ranko Rajević je održao predavanje “Reproduktivno učenje za mozak ne postoji”.

Održala sam radionicu “Nove tehnologije u nastavi za svoje kolege”.

20190623_170934

****Prisustvovala sam drugoj regionalnoj kofernciji prosvetnih radnika bivše Jugoslavije u organizaciji Asocijacije ANN EX YU. Izabrana sam za jednog od najboljih nastavnika po kriterijumima Asocijacije. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 kolega a održana je u Budvi, 31.5. -2.6. 2019.

**** Održala sam prezentaciju naših Erasmus+ i etwinning aktivnosti u OŠ “Kralj Petar I ” u Nišu. Prezentaciji prisustvovali učitelji, nastavnici, psiholog i pedagog škole. (22.5.2019.)

**** Seminari

***  Izabrana sam da budem predstavnik ELTA Srbija na medjunarodnoj konferenciji u Budimpešti, Madjarska (oktobar,2019). Moje predavanje i radionica za nastavnike biće “Increasing students engagement with technology”. Tema konferencije je ENGaged-Spotlight on learning.

***       Macmillan certificate

mac,millancertif

***       The Networked Teacher certificate

scnet

***  Obuka za voditelje projekta 2000 digitalnih učionica Ministarstva prosvete Srbije.

****    Naš 7 razred je posetio partnersku školu u Sofiji sa kojom radimo etwinning projekte. Učenici su posetili školu, održali zajedničke časove i obišli poznato izletište u Sofiji.

20190413_202412

 argentina project

20190508_230204
American English Live 5.3 - Creating Comics to Think Critically - sha256$77008d62f0b68c29cf1b3613cca5776f4c3ef0be9d68ef2412c7b21e6af00f99

*** Odrazana prezentacija Erasmus + projektnih aktivnosti na nivou okruga (april,2019) Kolegama prikazane mogućnosti Erasmus+ i etwinning programa i preporučeni IKT alati za primenu u nastavi.

CollageMaker_20190403_192951257

*** Održala sam webinar za nastavnike na nivou Evrope o uticaju Erasmus+ projekta i etwinning platforme na našu školu. (mart,2019)

CollageMaker_20190324_220129511

*** U časopisu “Lepota i zdravlje” , Lifestyle – moj posao:

link teksta

52893176_2247083388655340_4506466595349987328_n

*** Nakon mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta, održala sam dve radionice za kolege na temu upotrbe IKT u nastavi.

*** Edmodo platforma

edmodo1

*** Nagrada za najboljeg edukatora Srbije u 2018. dodeljena od strane Udruženja Živojin Mišić.

*** Svetosavska nagrada za 2017-18.

***  Sertifikat o stručnom usavršavanju u insotranstvu

*** I ove godine naš čas je objavljen u Zborniku radova Digitalni čas.

cas2018

*** Deljenje dobrih praksi sa školama širom sveta

*** E-učionica i stalno profesionalno usavršavanje.

az

***  Seminar “Nastava orijentisana ka ishodima “

20181118_235611

*** Nagrada za najboljeg nastavnika skole u 2017-18.

45364254_1967567189964426_9061250430318673920_n

***  Najbolji edukator Srbije za 2018. u organizaciji Udruženja Živojin Mišić (članak iz Prosvetnog pregleda).

milicazm
FB_IMG_1541691871120

**** Nagrada za autorski medjunarodni projekat uručena našoj školi u Varšavi na medjunarodnoj konferenciji prosvetnih radnika. Projekat je takodje prikazan kao primer dobre prakse. Oktobar, 2018.

*** Strucno usavrsavanje u okviru Erasmus + projekta skole ciji sam autor i koordinator. Tokom jednonedeljnog boravka u Firenci, tim skole je imao priliku da se upozna sa obrazovnim sistemom Finske, da se upozna sa transverzalnim vestinama i vaznosti medjupredmetne nastave, da usavrsi alate za saradnju nastavnika i ucenika sa primenom problemske i projektne nastave i kodiranja. Predstavila sam svoju skolu i tim i prikazala primer koriscenja ikt alata na svojim casovima.

***  Održala sam radionicu kojoj je prisustvovalo 50 nastavnika na temu unapredjenja nastave uz upotrebu IKT . Radionica je bila održana u sklopu godišnje etwinning konferencije u Beogradu, 5-6. septembar, 2018. Nakon predstavljanja alata koje bi nastavnici koristili u nastavi, nastavnici su u grupama pravili svoje materijale za nastavu na osnovu zadatka koji su dobili. Predstavljeni alati su bili Genially, Google docs, Padlet, Storyjumer, Learningapps, Kahoot, Smore, Animoto.

41871761_1908457059208773_5077927743727861760_o

*** Celoživotno učenje i priprema za prenosenje znanja kolegama i učenicima:

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

The forgotten skill -Building vocabulary,  IATEFL webinar, 6.10.2018.

potvrda beograd
Naša saradnja i virtuelni časovi sa drugim školama
virtuelna učionica mart-april
20171104_101449-1
image002
15676508_1255428847844934_2538435802745228531_o
15740995_1255269017860917_7385142178749620607_n

iatefl

*** Dobila sam poziv da držim radionicu nastavnicima na godišnjoj etwinning konferenciji 6. septembra, 2018. u Beogradu na temu “Unapredjenje nastave upotrebom IKT tehnologija”za uzrast učenika od 7-12 godina. Time bih prikazala primere dobre prakse i predstavila IKT alate koje koristim na času i u projektnoj nastavi.

konf3

***  Online četvoromesečni Moodle Ambassadors Course:

****  Ispunila uslove da udjem u projekat Ministarstva “Digitalna učionica” medju 2000 nastavnika ! Očekuje nas obuka i nadamo se bolji uslovi za rad.

digučionica

****  Prisustvovala sam obuci nastavnika u projektu Ministarstva “2000 digitalnih učionica” Očekujemo opremanje kabineta i nove digitalne udžbenike.

 *** Dve oznake kvaliteta za projekte u 2017-18. u kojima su učestvovali učenici IV i VI razreda naše škole. Rezultat projekta “E-fun”tokom koga je izradjen interaktivni materijal za učenje engleskog jezika a u okviru projekta “xChange” stariji učenici su na kreativan i istraživački način obradjivali teme vezane za obrazovanje, kulturnu baštinu i životni stil. Projekti su dobili i Evropsku oznaku kvaliteta i prijavljeni su za Evropsku nagradu, 2020.

****  Koordinativni sastanak za škole koje su dobile grant za sprovodjenje Erasmus + projekta

**** NAGRADA ZA AKTIVNOSTI U ŠKOLI I UNAPREDJENJE RADA ŠKOLE

Na Nastavničkom veću održanom 25.6.2018. dobila sam nagradu za unapredjenje nastave što mi je najznačajnije priznanje kao priznanje svojih kolega.

****Priznanje za unapredjenje nastave u školskoj 2018. 

****  Webinar o korišćenju obrazovne platforme Epale za stručno usavršavanje nastavnika

*****       PDW, 2018, Beograd

160 nastavnika iz 37 zemalja se stručno usavršavali na PDW od 4-6. juna, 2018 u Beogradu i prisustvovali i vodili mnoge radionice vezane za saaradničku projektnu nastavu i obuku drugih nastavnika da je primenjuju na časovima.

pdw cert

***  Stručno usavršavanje

 izvestaj, strucno usavršavanje 2017-18.

Извештај за школу 2018

eTwinning_ambasadori_izvestaj_o_realizovanoj_aktivnosti (1)

****  Medjusektorski sastanak o Erasmus+ projektima za škole:

erasmus potvrda

****    Naš projekat u Nacionalnim medijima

Kao jedini projekat iz Srbije a medju 12 najboljih u Evropi, o projektu ” We all speak the same language-online magazine” sam govorila za Tanjug i Rts1.

***   KA1 Erasmus+ projekat 

” Empowering teachers for innovative and student-centered learning environment”

Kao Etwinning ambasador i učesnik mnogih radionica na temu projektne nastave, došla sam na ideju da napavimo tim u školi za projekte i unapredjenje nastave i učenja i da ove školske godine omogućimo timu nastavnika da se stručno usavršava u inostranstvu na temu koju smo odabrali na osnovu potreba naše škole. Autor sam i koordinator projekta za koji su nam odobrena sredstva od strane Erasmus+ programa za obrazovanje i 6 naših nastavnika će provesti 7 dana u Firenci gde će nastavnici predavači iz Finske predstaviti primere dobre prakse i načine kako da unapredimo nastavu, digitalizujemo je, uvedemo medjupredmetnu nastavu usmerenu na učenike. Planirali smo niz radionica za nastavnike u školi, na lokalu i u regionu nakon mobilnosti.

erasmus projekat
erasmus poster

***  Održala sam online obuku za nastavnike o Kriterijumima za dodelu Nacionalnih oznaka kvaliteta za projekte radjene u okviru etwinning portala. Maj, 2018.

krit 34

*** Organizovala sam posetu mestovite škole iz Sofije  našoj školi i učenici i nastavnici kao i njihov direktor su mogli prisustvovati aktivnostima koje su radjene u toku 3 školska časa engleskog jezika kada smo zajedno radili na aktivnostima projekta “xChange”. Učenici su se upoznali sa naašom školom i gradom a planirana je i uzvratna poseta školi iz Sofije Dimiter Poponikolov.

***    Radionice za sve lokalne škole “Fun-Attic”

U cilju stimilisanja vršnjačkog učenja , motivacije učenika i razvijanja veština za celoživotno učenje, nastavnici engleskogjezika iz ostalih škola u Pirotu prihvatili su moju ideju da kreiramo zajedničke radionice pod nazivom Fun-attic.
Učenici OŠ “8.septembar” Pirot su u jednoj od radionica posetili našu školu i radili u grupama sa našim učenicima na kreiranju zajedničke prezentacije koristeći moderne web 2.0. saradničke alate. Tema je bila Engleska pri čemu je svaka grupa imala poseban zadatak da istraži, selektuje i oblikuje informacije vezane za jedan aspekt zemlje čiji jezik učimo. Učenici su radili zajedničku prezentaciju preko Padlet saradničkog alata. Na ovaj način razvijali su jezičke, digitalne, saradničke, komunikacijske i ostale veštine neophodne za 21. vek. Radionice imaju za cilj da podstaknu vršnjačko učenje kroz zabavne aktivnosti koje se  ne rade uvek na ovaj način na časovima. Naredna radionica je zakazana za 8.jun, 2018.

link prezentacije

Autor: Milica Andonovic

***  Seminar za nastavnike I i V razreda – uvodjenje  projektne nastave

***ETWINNING ŠKOLA

Zahvaljujući aktivnostima na etwinning portalu, nagradjenim projektima i odrzanim radionicma i webinarima na kojima su učestvovali nastavnici u toku stručnog usavršavanja, naša škola je dobila oznaku “Etwinning škola” za 2018-19. kao jedna od prvih u Evropi nakon procesa prijave škole koji je prošao dve faze. Škole dobitici su pioniri i prepoznate su kao predvodnici u oblastima kao što su digitalna praksa, e-safety praksa, inovativni i kreativni pristup pedagogiji, podsticanje kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih i saradničkog učenja kod učenika i zaposlenih.
https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/2018–2019-etwinning-school-l.htm

etw school

***EVROPSKA NAGRADA ZA ETWINNING PROJEKAT

U konkurenciji 700 projekata koji su školske 2016-2017 prijavljeni za dobijanje Evropske nagrade, projekat naše škole “We all speak the same language-online magazine” je jedan od 12 nagradjenih na nivou Evrope i jedini iz Srbije. Projekat je dobio nagradu za medjukulturalno razumevanje Mevlana. Projekat je dobio i nacionalne i Evropske oznake kvaliteta u 14 Evropskih zemalja. U projektu učestvovali učenici V razreda (2016-17) na časovima engleskog jezika. Nagrada će biti uručena osnivačima projekta na narednoj godišnjoj etwinning konferenciji u Poljskoj.
https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/european-prizes-winners-2018.htm

***  Stručno usavršavanje

Učešće na preko 300 seminara, vebinara i radionica i 13 sopstvenih kreiranih dogadjaja u okviru stručnog usavršavanja na etwinning portalu.

events11.PNG

***   Storytelling and writing  seminar

20180422_151127

*** Seminar o primeni multimedijalnih sadržaja u nastavi

20180712_124730

*** Nagrada za najbolji Digitalni čas u 2017-18. iz oblasti društvenih nauka dodeljena u Naučno -tehnološkom parku na skupu povodom Dana bezbednog interneta.

***  Sastanak etwinning ambasadora u Hrvatskoj, februar, 2018.

Predstavljanje aktivnosti, web 2.0. alati u nastavi, izrada projektnih paketa koje će nastavnici moći koristiti u nastavi i projektima, planiranje budućih aktivnosti i saradnje.

Predstavila sam web 2-0 alat Meetingwords za komunikaciju i saradnju i bila učesnik na izradi i prezenter projektnog paketa In-herit-age na kome je radila grupa nastavnika za strane jezike iz regiona a u čast obeležavanja godine kulturne baštine.

https://app.emaze.com/@AOLRZROCQ/sastanak-etwinning-ambasadora-plitvice-2018

***  U saradnji sa Američkom ambasadom održala sam predavanje o etwinning projektnim aktivnostima sa osvrtom na aktivnost Folk tales exchange. Cilj predvanja je bio podizanje svesti o vaznosti čitanja u učionici i kod kuće. Predaanju prsustvovali učenici i nastavnici stranih jezika i knjizevnosti.

narbib

***  Pokrenula sam Virtuelnu učionicu u našoj školi gde putem skype-a svake dve nedelje gostuju eksperti i razgovaraju sa učenicima i nastavnicima na različite teme. Kao prva gostovanja biće uključenje Pauline Sterling koja će govoriti o Britanskom obrazovnom sistemu (obrazovanje i škola je i prva aktivnost u ovogodišnjem projektu za šestake) i rendžer Yellowstome nacionalnog parka koji će prikazati mnoge zanimljivosti vezane za ovaj prvi nacionalni park ( Unit 4, Dare!)

vk

 

***  Microsoft Innovative Educator

                – bedževi i sertifikati

badges skype
sk
certificates skype
skype activity map

***  U susret novom nacionalnom pozivu za projekte mobilnosti u kojima će naša škola učestvovati prijavom za sredstva i okviru Erasmus+ KA1 projekata za škole sa projektom “Empowering teachers for innovative and student-centered learning environment”.

***  Dve Evropske oznake kvaliteta za našu školu i učenike IV i VI razreda koji su 2016-17. učestvovali u medjunarodnim projektima u okviru časova engleskog jezika. Projekat “We all speak the same language” je dobio čak 11 nacionalnih oznaka kvaliteta.

***  Poziv za prisustvovanje proslavi 15 godina postojanja i rada Fondacije Tempus koja vodi Etwinnig i Erasmus+ programe za Srbiju kao i seminaru KA1 projekti mobilnosti u osnovnim školama (2 i 3.novembar,2017)

***   Stručno usavršavanje nastavnika

10.10.2017. održala sam prezentaciju “Primena projektne nastave u okviru eTwinninga” u OŠ “8.septembar” u Pirotu.

8sep

*** Online sastanci sa kolegama u cilju bolje saradnje

Nastavnici iz Španije, Italije, Poljske, Turske, Bugarske i Rumunije održali prvi online sastanak radi saradnje i unapredjenja zajedničkog projekta. Autor prezentacije: Milica Andonović

***  Povodom Evropskog Dana jezika organizovala sam skype sastanak naših učenika VI razreda sa školom iz Belgije pri čemu su se škole upoznale igrajući igru Mystery Skype. Takodje sam napravila interaktivni pano sa QR kodovima za hol škole gde će svi učenici uz pomoć besplatne aplikacije moći u pauzi da igraju edukativne igrice na engleskom, kvizove, čitaju online časopis i vide projektne aktivnosti svojih drugara.

mystery skype video

*** Četvoromesečni kurs (septembar-decembar, 2017.) za etwinning ambasadore je u toku. Moj Dnevnik učenja:

learning diary link (life-long learning)

***  Seminar Projektno orijentisana nastava, Beograd, 30. april, 2017. Uručenje Nacionalanih oznaka kvaliteta za Etwinning projekte naše škole i radionice na temu motivacije učenika, planiranja i ocenjivanja projektnih aktivnosti:

20170830_155009
20170830_142037-1
20170830_161919

***  Hrvatski školski portal piše o nagradjenom medjunarodnom projektu čiji je partner naša škola kao o primeru dobre prakse:

link

***   Nacionalne oznake kvaliteta za medjunarodne projekte u 2016-17. godini:

we all ql

lets be qlabel

Izvestaj o realizaciji strucnog usavrsavanja u 2016-17.

****  Kao eTwinning ambasador za Srbiju odrzala sam 2016-17. radionice i webinare na temu projektne nastave u mojoj i drugim školama u Pirotu upoznajući nastavnike sa primerima dobre prakse, nagradjenim projektima i mogućnostima za usavršavanje nastavnika. Prezentacije su isticale važnost projektne nastave, upotrebe novih tehnologija u službi učenja i stvaranje svesti kod učenika o važnosti celoživotnog učenja. 

***  Vebinar na temu važnosti komunikacije, saradnje i razmene kao veštinama za budućnost i celožvotno učenje:                 link

***  Prezentacija projektne nastave kolegama u školi i školama na lokalu

***   Nagrade škole za rezulate i unapredjenje nastave:

***   Menjunarodni seminar na kome su prikazani projekti škole i primeri dobre prakse. Takodje je u seminara pokrenut novi projekat za 2017-18. xChange sa školom iz Belgije.

20170716_191852

***   Primena novih metoda i alata na časovima koje unose novu dinamiku i poboljšavaju ishode: Genially, Sway, Kahoot, plickers, learning apps, prezi, symbaloo, wordcloud, voki, storyjumper, soundcloud, surveymonkey, quizzlet…

***  Microsoft in education – Skype in the classroom and my badges earned through webinars workshops and participation in activities:

badges
badges1
hack

***  Roditelji kao partneri

Roditelji su saradnici u nastavnom procesu. Prikaz rezultata projekata:

roditeljski

*** Od 26-29. aprila odrzan je multilateralni seminar u Beogradu na temu Aktivno ucenje putem eTwinninga. Presustvovali su nastavnici iz preko 17 evropskih zemalja i zajednicki smo osmisljavali projekte za narednu skolsku godinu.

*** TRECA NAGRADA NA KONKURSU MINISTARTSTVA ZA NAJBOLJI ODRZANI DIGITALNI CAS za 2016-17.

***  Etwinning ambasadori, decembar, 2016.

***  TRODNEVNA KONFERENCIJA “NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU”, BEOGRAD, BELEXPO CENTAR

tech

***   OUR SCHOOL HAS BEEN AWARDED A EUROPEAN QUALITY LABEL FOR THE PROJECT “HEALTHY BODY HEALTHY MIND” / NASA SKOLA JE DOBILA EVROPSKU OZNAKU KVALITETA ZA PROJEKAT “U ZDRAVOM TELU ZDRAV DUH”!

eu-quality-label

***   I PARTICIPATED IN THE ANNUAL ETWINNING CONFERENCE IN ATHENS IN OCTOBER, 2016. WHERE I PRESENTED TWO INTERNATIONAL PROJECTS OF OUR SCHOOL. MORE THAN 500 TEACHERS AND EDUCATORS WERE PARTICIPATING IN MANY SESSIONS AND PLENARIES WHERE WE EXCHANGED IDEAS AND EXPERIENCES.

xxxx

OUR SCHOOL HAS BEEN AWARDED A NATIONAL QUALITY LABEL FOR THE INTERNATIONAL PROJECT 2015-2016 !!! CONGRATS PARTNERS AND PUPILS !!!

etwql

****    Excellent Microsoft webinar with expert educators all around the world giving suggestions and ideas about how to engage students in interesting activities:

dig-citizenship-cert

INTERNATIONAL PROJECT “WE ALL SPEAK THE SAME LANGUAGE- ONLINE MAGAZINE”  FOR THE SCHOOL YEAR 2016-2017 WITH 34 PARTNERS AND 14 EUROPEAN SCHOOLS:

event certif 2

DIGITAL COMPETENCES WEBINAR

 

snip 14.4.
snip 14.4. 2

***  Digital storytelling to support teaching and learning WEBINAR

certif 7

Another useful seminar about improving our classes!

dig competences 1
dig comp 2

*** Webinar on entrepreneurship in education

cer 1
3.3.4
Seminar “LIBERATE YOUR GENIUS” by Tummy Dunbar

*** Creative classroom webinar

0

**** New project within etwinning

capture 9

****  Alati za razvijanje preduzetničkih veština kod učenika – webinar

Capture 8

*** Webinar – saradnja u okviru etwinning projektnih aktivnosti

Capture 6

***  Obuka za projektnu nastavu

Capture 11

***  Prvi medjunarodni etwinning projekat u našoj školi: 

“A Journey from my town to yours” (OUR JOURNEY  ITALY-SERBIA-TURKEY)

sat snimak skole snip
Satelitski snimak skole – Where are we?
Capture 13
Project 0
PROJECT “A JOURNEY FROM MY TOWN TO YOURS”